wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
Zakres ubezpieczenia
PDF Drukuj Email

Ubezpieczenie OC obejmuje ochroną wszelkie szkody w mieniu i na zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego kierowcy, a w szczególności:

 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia,
 • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Przypadki, kiedy ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody ustalają stosowne przepisy ogólnych warunków ubezpieczenia OC. W aktualnie obowiązującej regulacji ustawodawca w §13 rozporządzenia wyłączył odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód:

 • na mieniu, wyrządzonych przez kierowcę posiadaczowi pojazdu (W świetle sformułowania powyższego wykluczenia, ubezpieczyciel nie odpowiada za wszelkie szkody w mieniu posiadacza. Wskazane jest tu więc przywołanie dość częstych przypadków wzajemnego uszkodzenia pojazdów tego samego posiadacza np. zderzenie dwóch autobusów MZK i wykazanie, że odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC w tym przypadku nie istnieje. Szkody powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą być powetowane wyłącznie z umów auto-casco),
 • w przewożonym za opłatą bagażu,
 • wynikających z utraty gotówki, biżuterii, dokumentów, numizmatów,
 • zniszczenia lub skażenia środowiska naturalnego,
 • niewielkich - nieprzekraczających 50 % najniższego wynagrodzenia.
 
Zakres ubezpieczenia AC
PDF Drukuj Email

Jest zróżnicowany w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego i wariantu polisy AC.
Możesz wybrać tańszy, podstawowy wariant, chroniący Cię tylko np. przed uszkodzeniem pojazdu lub droższy, rozszerzony o ochronę w przypadku kradzieży. Oferta towarzystw jest naprawdę szeroka, co pozwala Ci na dostosowanie jej do Twoich indywidualnych potrzeb.

W praktyce ukształtowała się standardowa lista przyczyn powstania szkód kompensowanych z ubezpieczenia auto casco. Najczęściej do szkód dochodzi w następstwie:

 • zderzenia się pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami,
 • uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie,
 • kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • zdarzenia losowego jak powódź, zatopienie, pożar, wybuch, opady atmosferyczne, huragan, osunięcie się ziemi, lawina i inne.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>
Strona 8 z 8