wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Oferta
PDF Drukuj Email

Szkoda całkowita występuje gdy koszt naprawy przekracza określony próg opłacalności. Właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie wyliczone jako różnica pomiędzy wartością rynkową pojazdu na dzień szkody i wartością pojazdu w stanie uszkodzonym (po szkodzie).

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przejąć uszkodzony pojazd?
Niestety, przepisy regulujące warunki ubezpieczenia OC nie nakładają na ubezpieczycieli takiego obowiązku. Poszkodowany może jedynie wnioskować o likwidację szkody z tzw. przejęciem pozostałości pojazdu, ale od zakładu ubezpieczeń zależy czy wyrazi na to zgodę. Jeżeli wypadek powstał z winy innego kierowcy niż poszkodowany, szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy wartość naprawy przekracza 100% wartości samochodu w momencie szkody.

 
PDF Drukuj Email

Czy Twój samochód jest warty tyle samo co przed szkodą ?

Jeżeli w okresie ostatnich trzech lat miałaś/eś szkodę w pojeździe likwidowaną z odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, zgłoś się wraz z pełną dokumentacją pojazdu, wystąpimy o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu, które przysługuje w większości przypadków, a wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego. Ta oferta jest skierowana szczególnie do posiadaczy pojazdów nie starszych niż 5 lat w chwili wypadku, zakupionych w salonach dealerskich jako fabrycznie nowe i wcześniej bezwypadkowe.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w takim przypadku składnikiem odszkodowania jest również tak zwana utrata wartości rynkowej pojazdu. Wydaje się to być oczywistym, ponieważ jest ogólnie wiadome, że cena pojazdu powypadkowego w przypadku jego ewentualnej sprzedaży jest około 10-20% niższa. Przy czym, co jest bardzo istotne, Sąd Najwyższy stwierdził w swym orzeczeniu, iż nie jest ważne, czy poszkodowany (właściciel uszkodzonego pojazdu) nosił się z zamiarem jego sprzedaży przed powstaniem wypadku.

 
Strona 6 z 8