wypadki.org.pl

FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Menu

Dołącz do nalepszego zespołu!

Likwidacja szkody z OC
PDF Drukuj Email

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego.

Czasem termin może być przedłużony jeśli w ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń nie był w stanie ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania.
Począwszy od 01.01.2004r. obowiązuje zapis, ze odszkodowanie musi być wypłacone, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zakończyć postępowanie likwidacyjne w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią nowych przepisów ubezpieczeniowych, Zakład ubezpieczeń powinien dopełnić wszelkich możliwych starań, aby rozpatrzyć roszczenia osoby poszkodowanej w terminie 30 dni od zgłoszenia.

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policje - w przypadku:

  • kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
  • poważnej szkody w pojeździe,
  • wypadku z ofiarami w ludziach,
  • kradzieży dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu