Drukuj

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z polisy AC ?

Koniecznie zwr uwag na wyczenia odpowiedzialnoci zakadu ubezpiecze czyli przypadki, w ktrych ubezpieczyciel mimo zgoszenia szkody zwolniony jest od wypacenia odszkodowania!!!

Do standardowych wycze nale przypadki, gdy szkoda:

 • powstaa podczas uytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 • zostaa spowodowana umylnie lub wskutek racego niedbalstwa,
 • powstaa podczas prowadzenia pojazdu przez osob bdc pod wpywem alkoholu lub innych rodkw odurzajcych,
 • osoba kierujca pojazdem w chwili szkody, nie posiadaa wymaganych uprawnie do kierowania danym pojazdem ,
 • powstaa podczas uycia pojazdu jako narzdzia sucego popenieniu przestpstwa,
 • powstaa podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu,
 • spowodowana zostaa dziaaniami wojennymi lub zwizanymi ze stanem wojennym lub wyjtkowym, uyciem pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach drg i strajkach.

Czsto mona otrzyma decyzj odmown, jeeli:

 • warto szkody nie przekracza okrelonego w polisie udziau wasnego w szkodzie,
 • kierowca zbieg z miejsca wypadku,
 • kierowca nie posiada wymaganego wiadectwa kwalifikacji,
 • pojazd w chwili szkody nie posiada wanych bada technicznych,
 • szkoda zwizana jest z eksploatacj pojazdu,
 • pojazd uytkowany by niezgodnie z przeznaczeniem,
 • szkoda powstaa w okolicznociach innych ni podane w zgoszeniu szkody.